Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Quy trình sản xuất phần mềm tiêu biểuGiám đốc dự án Offshore và  Onsite đang làm gì? (Trong gia công phần mềm, chuyên viên onsite cùng  làm với khách, offshore là chuyên viên làm tại văn phòng của mình).
                                        
Quy trinh san xuat phan mem tieu bieu
Khách hàng đang làm gì?
                                        
Quy trinh san xuat phan mem tieu bieu
Lập trình viên đang làm gì?
                                        
Quy trinh san xuat phan mem tieu bieu
Còn ông chủ thì sao?
                            
Quy trinh san xuat phan mem tieu bieu

0 nhận xét: