Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Viết chương trình Java đầu tiên


Thông qua các bài hướng dẫn trên forum chắc các bạn cũng đã hiểu rõ thế nào là Java, thế nào là lập trình hướng đối tượng rồi nhỉ ! Qua bài viết này mình muốn giới thiệu với các bạn những câu lệnh đơn giản nhất để viết được một chương trình Java.
- Vấn đề đầu tiên là cộng cụ phát triển IDE : trên thế giới hiện nay có 2 IDE dùng để phát triển Java mạnh là Netbean và Eclipse. Mình thích Netbean hơn. Bài viết này sử dụng Netbean là công cụ phát triển. Tham khảo cách cài đặt Netbean tại đây .
- Chúng ta cùng bất đầu nào :
Trước hết bạn mở Netbean; trên thanh Menu bạn chọn File / New Project, trong khung Categoris bạn chọn Java, khung Project bạn chọn Java Application.


Chọn Next / Đặt tên và đường dẫn cho chương trinh java tại ô Project name và ô Project location. Mọi thứ cứ để mặc định và chọn Finish. Sau khi tao xong bạn sẽ được kết quả sau :

IDE sẽ tạo ra 4 thư mục con cho Project "Ungdungjava". ở đây chúng ta chỉ quan tâm đển thư mục Source Packages đây là thư mục chứ tất cả các file java. còn gọi là các class mà mình code, các thư mục còn lại mình sẽ tím hiểu sau.
Bạn chọn Main.java trong Source packages để bất đầu việc coding. IDE tạo ra đoạn code viết sẳn cho class Main như sau :
Trích:
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/

package ungdungjava;

/**
*
* @author Tran Huy
*/
public class Main {

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
}

}
.
public class Main : là nghĩa là khai báo lớp Main.
public static void main(String[] args) : là đầu vào của mỗi chương trình java, khi chạy chương trình trình xử lý Java sẽ kiêm xem trong lớp đó có hàm Main hay chưa, nếu có sẽ chạy những dữ kiện trong hàm Main trước, còn không sẽ báo lỗi.
Vì đây là chương trình đầu tiên nên các bạn cứ gộ code trong hàm Main, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau :
- Mỗi câu lệnh trong java phải kết thúc bằng ký hiệu ;
- Chuỗi ký tự phải đặt trong cặp đấu ""
- ............
Để xuất được chữ ra màn hình bạn sử dụng cú pháp sau :
System.out.println(<chuỗi cần xuất>);
Gõ vào hàm Main như sau :
Trích:
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
System.out.println("Day la chuong trinh java dau tien cua toi");
}
Ok, xem thử kết quả nào. bạn chọn phải vào class Main trong cửa số bên trái / run file hoặc sử dụng tổ hợp phím Shift + F6. chúng ta sẽ được kết quả sau :

----------------------
Còn tiếp !!!!!!!!

0 nhận xét: