Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Từng bước lập trình cho điện thoại di động với J2MECác phần trong này sẽ giúp các bạn từng bước trở thành một lập trình viên mobile chuyên nghiệp.
  • Khái quát các lớp J2ME
  • MIDlet
  • Đồ họa trong J2ME
  • Lưu trữ bản ghi (Record Store)
  • Lập trình mạng
  • Lĩnh vực Ứng dụng không dây với công nghệ Java
  • Lập trình Web Service với MIDP
  • Các vấn đề thiết kế ứng dụng Enterprise không dây áp dụng công nghệ Java

0 nhận xét: